TRADÍCIA, KORENE, IDENTITA

Bol medzinárodný výmenný program pre mladých ľudí realizovaný cez program Erasmus plus.

Krajské osvetové stredisko v Nitre koordinovalo tento projekt, ktorého realizátorom bola naša neformálna skupina FORDIALOACTIVITIES, Nitra. Je to neformálna skupina mladých ľudí, ktorých spája divadlo a zaujímajú sa o inakosť divadelných prístupov k tvorbe, pracujú v divadelných súboroch v našom regióne už viac ako 4 roky. Partnerskými krajinami v projekte boli Ukrajina, Izrael a Poľsko, organizácie pracujúce s mladými ľuďmi a spájajúce divadlo s neformálnym vzdelávaním mladých ľudí.

Na projekte sa zúčastnilo 31 aktérov v prípravnej fáze a z nich 26 aktérov 10 zo Slovenska, 8 z Poľska a 8 z Izraela sa aj face to face stretlo na Slovensku 28.8  - 4.9. 2021 v Nitre v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre a v Bojnej. Všetky bloky programu sme realizovali spoločne, slovenská, poľská a izraelská skupina alebo v menších zmiešaných skupinách, ale spolu. Mladí z Ukrajiny nemohli nakoniec prísť kvôli pandémii covidu. Pracovali sme so starými fotografiami, tradičnými kúskami odevu, tradičnými identifikačnými predmety, predmetmi osobného symbolického významu.

Cieľom bolo viesť dialóg, konfrontovať svoje skúsenosti a prístupy, viesť k hľadaniu, objasňovaniu historickým tém, akceptovať rôznosť 3 kultúr a inakosť. Techniky a metódy: divadelné neformálne aktivity, 3 autorské prístupy našich 3 lídrov ako uchopiť tému a preniesť ju na javisko, spolu s brainstormingom, rozprávaním, diskusiou a tvorbou príbehov a obrazov, prezentáciou a prácou s materiálom (šatky, lano, látka) a s hudbou.

Náš čarovný a náročný PROGRAM: 28.8. 1. denný a cestovný deň a outdoorové aktivity v meste Nitra, historický, úvodný večer a prezentácia organizácií 29.8. 2. deň, prvý deň aktivít, téma - Korene rodiny, historické príbehy z detstva. Práca s fotkami, nadväzovanie na to, čo sme robili počas prípravných zoom aktivít, metóda: fotopríbeh z prinesených fotografií, cieľ: využiť emocionálnu rovinu prinesených fotografií, nadviazať na vyrozprávané osobné príbehy, vybrať hlavné fotografie a pokúsiť sa oživiť mikropríbehom, dramatickou akciou v rámci našej témy. Prvý spoločný večer bol poľský večer, poľská hudba, historické a súčasné spoločensko-historické témy a historické príbehy rodín, priateľov a tradičný poľský tanec. 30.8. boli našou témou Tradície, čo pre mňa ako mladého človeka, tradície znamenajú? Využili sme metódy neformálneho učenie - učenie sa s rovesníkmi, učenie sa z vlastnej skúsenosti, a prežívania tradícií. Poobede sme mali online stretnutie so skupinou z Ukrajiny cez zoom. Večer bol slovenský tématický večer, mali sme svadbu - svadobné tradície, svadobné zvyky, tanec a svadobné koláče. Predstavila nám ich pani Vrábelová a FS Beťári z Černík. Účastníci boli priamo účastní na čepčení. 31.8. sme mali aktivity vonku v BOJNEJ. Boli sme v Múzeu v Bojnej, na Ranči v Bojnej a prechádzali sme sa lesom na SLOVANSKÉ VALY, slovanské hradisko, mali sme prednášku odborných príbehov archeológov. Hovorili sme na tému: Rituálne miesta. Večer mali mladí voľno a lídri pripravovali a sumarizovali záverečný výstup pre verejnosťou. 1.9. sme sa venovali téme - Toto je časť histórie môjho národa, o ktorej neviem, čo si mám myslieť. Metódy: vybrané konkrétne historické udalosti, z nášho priblíženia a cieľ: naučiť sa kriticky myslieť v rámci kontroverznej udalosti v dejinách, vedieť polemizovať, viesť dialóg, následne skúsiť zachytiť rôzne uhly pohľadu na historickú udalosť v umeleckej reflexii (objekt inštalácia, pohybová etuda). Presahom bolo vytvoriť platformu pre konfrontačný dialóg, viesť k tolerancii v diskusii, priestor na šírenie kritického myslenia, zmobilizovať schopnosť formulovať svoj názor a podložiť ho dôkazmi na základe overených historických faktov. Cieľom bolo naučiť mladých ľudí odolávať manipulácii, dezinformáciám a hoaxom, rozšíriť ich schopnosť rozlišovať propagandu v multikultúrnom prostredí internetu. Večer sme mali izraelský večer, izraelské jedlá, obrady, hudobný život mladých ľudí v Izraeli. 2.9. nasledovala celodenná intenzívna spoločná práca na predstavení a príprava verejnej prezentácie  a prezentácia projektu pred  publikom  a nadväzujúce aktivity pre našich priateľov. Bol to silný, kreatívny a emotívny deň a vyčerpávajúci večer, po ktorom nasledovala rozlúčka s izraelskou skupinou , ktorá odchádzala v noci a 3.9. bol už cestovateľský deň, ale doobeda sme stihli ešte vyhodnotenie aktivít, spätnú väzbu, nápady na nadväzujúce aktivity, prípravu ďalších spoločných aktivít a projektov. Tento projekt bol veľmi farebný a rôznorodý. Mladí ľudia boli z divadelných súborov, ale aj bez skúseností  a práca v tak zmiešanej skupine priniesla veľa výziev a nových podnetov. Ďakujeme všetkým a dúfame, že sa uvidíme a budeme môcť opäť spolupracovať.

             
zostrih aktivít z projektu                                                                              reflexia účastníkov projektu Tradície, Korene, Identita

Mgr. Silvia Bartáková

21. december 2021

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 1953 - KOSNR.SK | DBART.SK