Vesmír očami detí 2023

vod19-plagat
Kategória:
astronómia
Dátum:
29. marec 2023 10:00
Miesto konania:
KOS v Nitre, Zlaté Moravce, Šaľa
Telefón:
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
XXXVIII. ročník okresných kôl výtvarnej postupovej súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ za okresy NR,

súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ za okresy NR, SA, ZM

Vyhlasovateľ celoslovenskej súťaže je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
Organizátor okresných kôl NR, ZM a SA je KOS v Nitre

Finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR 

Výtvarné práce do súťaže posiela školské zariadenie do termínu 10.3.2023 za podmienok a na adresy uvedené v propozíciách súťaže:

Propozície súťaže pre okresy NR, ZM – NA STIAHNUTIE    PDF  219 kB 

Propozície súťaže pre okres SA – NA STIAHNUTIE    PDF  220 kB

Súťažné kategórie:  1. kategória – materské školy
                                   2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ
                                   3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnázia
                                   4. kategória - základné umelecké školy: prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
                                   5. kategória - základné umelecké školy: 5. - 9. ročník ZŠ 

Info a upozornenia:

 • za školu najviac 10 ks výkresov z každej kategórie,
 • môžete použiť rôznu technikou (ale NIE 3D),
 • výkres vo formáte max. A2,
 • práce nepaspartujte
 • na zadnej strane práce musí byť výkres označený čitateľne paličkovým písmom (alebo nalepte tabuľku s údajmi uvedenú vyššie): názov práce, meno autora, jeho vek, kategóriu, triedu a meno pedagóga, ktorý dieťa viedol,
 • každá práca musí byť označená pečiatkou školy,
 • neposielajte výkresy stočené v rolke – znehodnotia sa,
 • budú hodnotené len práce jednotlivcov,
 • porotou vybrané práce na ocenenie a na výstavu budú vystavené v dátumoch uvedených v propozíciách v KOS v NR, v Dome kultúry v ZM a v KS Večierka v Šali,
 • výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa,
 • do celoslovenského kola súťaže postupujú len výkresy hodnotené v okres. kole,
 • na postup do celoslovenského kola vyberie okresná porota koncom marca 2023 z každej kategórie a okresu po 5 prác a zasiela ich koncom apríla do Hurbanova
 • ocenení autori dostanú diplom a cenu,
 • omenách ocenených bude informovaná škola mailom a info bude aj na tejto stránke
 • výsledky celoslovenského kola budú zverejnené pravdepodobne v júni na suh.sk 

Tešíme sa na vaše výkresy

PLAGÁTY NA STIAHNUTIE
           
Nitra, Z. Moravce         Šaľa

          
 
 

Všetky termíny:

 • 24. marec 2023 10:00
 • 29. marec 2023 10:00

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 1953 - KOSNR.SK | DBART.SK