Prihlášky na podujatia

Na tomto mieste nájdete zoznam hlavných cyklických podujatí Krajského osvetového strediska v Nitre, na ktoré sa prihlasujú učinkujúci alebo účastníci jednotlivých súťaží, workshopov, festivalov alebo vzdelávaní.

Blížiace sa podujatia

Podujatia sú zoradené chronologicky od najbližších po najvzdialenejšie.

prihlásiť do  1. 6. 2023

Hra so slovom 2023

Workshop pre deti vo 7-12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom

prihlásiť do  9. 6. 2023

Hra so slovom Z.Moravce 2023

Workshop pre deti vo 7-12 rokov, ktoré sa chcú venovať umeleckému prednesu a zdokonaľovať sa v ňom

prihlásiť do  26. 6. 2023

PRENOSNÉ PLANETÁRIUM V KOS

Program v nafukovacom prenosnom planetáriu pre deti od 6 rokov

prihlásiť do  11. 6. 2023

FAD 2023 - Festival Amatérskeho Divadla

Komunitný divadelný festival s medzinárodnou účasťou

The deadline for submissions is June 11th 2023

APPLICATION FAD 2023

9 th Community theatre festival with international participation

Uskutočnené podujatia

Podujatia sú zoradené chronologicky od nedávnych po najstaršie.

prihlásiť do 28. 4. 2023

Idú hudci dolinou 2023

celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru

prihlásiť do 24. 4. 2023

Štúrov Zvolen 2023

Krajské kolo súťaže detí a mládeže v rétorike

prihlásiť do 21. 4. 2023

Cineama 2023

31. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

prihlásiť do 14. 4. 2023

VIVA IL CANTO 2023

krajská postupová súťaž a prehliadka speváckych zborov

prihlásiť do 31. 3. 2023

Na scénu 2023

krajské kolo súťaže neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých

prihlásiť do 22. 3. 2023

Amfo 2023

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

prihlásiť do 23. 3. 2023

Návšteva prenosného planetária

program v nafukovacom prenosnom planetáriu pre deti od 6 rokov

prihlásiť do 13. 3. 2023

Detský javiskový sen 2023

krajské kolo súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti

prihlásiť do 13.2.; 20.2.; 1.3.; 4.3.; 6.3.23

Hviezdoslavov Kubín 2023

69. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky

prihlásiť do 23. 2. 2023

Čo vieš o hviezdách 2023 Šaľa

33. ročník okresného kola postupovej vedomostnej súťaže z
astronómie pre žiakov ZŠ a SŠ

prihlásiť do 23. 2. 2023

Čo vieš o hviezdách 2023 Nitra

33. ročník okresného kola postupovej vedomostnej súťaže z
astronómie pre žiakov ZŠ a SŠ

prihlásiť do 23. 2. 2023

Čo vieš o hviezdách 2023 Zlaté Moravce

33. ročník okresného kola postupovej vedomostnej súťaže z
astronómie pre žiakov ZŠ a SŠ

prihlásiť do 23. 2. 2023

Region art 2023

60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

prihlásiť do 22. 2. 2023

Javiskový škriatok 2023

Regionálny seminár detskej dramatickej tvorivosti

prihlásiť do 20. 2. 2023

Tanečný kolotoč 2023 region

Regionálne kolo postupovej súťaže moderného a módneho tanca

prihlásiť do 31. 12. 2022

Čarokrásne Podzoborie

Fotografická súťaž, zameraná na podzoborský región

prihlásiť predĺžené do 10. 10. 2022

Mladý moderátor

Krajská súťaž mladých neprofesionálnych moderátorov a redaktorov

prihlásiť do 10. 10. 2022

Tradičné a ochotnícke divadlo

Pobytové vzdelávanie pre dospelých, 2 workshopy počas 3 dní, v príjemnom prostredí ranču

prihlásiť do 30. 9. 2022

Toto som ja (Mladý moderátor 2022)

Rozhovor je kráľovská disciplína, preto máme pre teba možnosť vyskúšať ho s ostrieľanými moderátormi

prihlásiť do 26. 9. 2022

Mladý moderátor - prípravný workshop

Zaujímaš sa o moderovanie a súťaž Mladý moderátor 2022, ak áno workshop je určený práve pre teba

prihlásiť do 22. 9. 2022

Architektúra tvorby – hľadanie performatívnej poetiky

Workshop je určený pre ľudí čo sa zaujímajú o performatívne umenie, tvorivosť a kultiváciu vnímania

prihlásiť do 13. 9. 2022

Idú hrať – krajské kolo / Nitriansky kraj

27. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení JAZYKOM TANCA

prihlásiť PREDĹŽENÉ do 30. 7. 2022, 24:00

Na našu nótu 2022

Tvorivé hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho samosprávneho kraja

prihlásiť do 30. 6. 2022

4 workshopy na FAD 2022

Počas festivalu FAD vám prinášame 4 divadelné workshopy s 4 vzácnymi lektormi

information in english

prihlásiť do 3. 6. 2022

FAD Festival Amatérského divadla 2022

Divadelný komunitný festival s medzinárodnou účasťou, 8 ročník

information in english

prihlásiť do 22. 6. 2022

Prenosné planetárium v KOS

program v nafukovacom planetáriu pre deti od 6 rokov

prihlásiť do 8. 6. 2022, 12:00

Hra so slovom

2-dňový hravý workshop pre deti od 7 do 12 rokov, ktoré sa zaujímajú o umelecký prednes a literatúru

prihlásiť do 27. 4. 2022

Štúrov Zvolen

krajské kolo súťaže detí a mládeže v rétorike

prihlásiť do 21. 4. 2022

Na scénu 2022 - kraj dielňa

Divadelná dielňa s lektorom Radoslavom Piovarčíkom

 

prihlásiť do 31. 3. 2022

Tanečný kolotoč 2022 - región

regionálna postupová súťaž moderného a módneho tanca

prihlásiť do 25. 3. 2022

Cineama 2022

regionálne kolo 30. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

prihlásiť do 20. 3. 2022

Mládež spieva

regionálna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov

prihlásiť do 14. 3. 2022

Javiskový škriatok 2022

regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

prihlásiť do 20. 2. 2022
                       4. 3. 2022
                       8. 3. 2022

                   

Hviezdoslavov Kubín 2022

68. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky

prihlásiť do 7. 3. 2022

Čo vieš o hviezdách? 2022

32. ročník okresných kôl celoslovenskej postupovej vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ v okresoch NR, SA, ZM

prihlásiť do 28. 2. 2022

Na scénu - región 2022

regionálna prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a dospelých spolu s príkladmi dobrej praxe

prihlásiť do 24. 2. 2022

Amfo 2022

regionálne kolo 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

prihlásiť do 10. 2. 2022

Region art 2022

regionálne kolo 59. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

prihlásiť do 4.11.2021
               

Od telesnosti k materiálu a späť

Workshopy sú zamerané na skúmanie vzťahu subjekt – objekt

prihlásiť do 4.11.2021
               

Herecko - improvizačný workshop

Divadelný workshop pre všetkých, čo si chcú rozvíjať fantáziu a tvorivosť.

prihlásiť do 3.11.2021
               

Hviezdoslavov Kubín - Manuál recitátora

3 tvorivé semináre o umeleckom prednese určené pedagógom.

prihlásiť do 13.10.2021
               

Tanečný kolotoč región

Regionálne kolo postupovej súťaže moderného a módneho tanca

prihlásiť do 11.10.2021
               

Mladý moderátor

Krajské kolo súťaže Mladý moderátor 2021 pre mladých ľudí vo veku od 15 – 25 rokov

prihlásiť do 1.10.2021
               

Mladý moderátor - workshop

Tvorivé workshopy zamerané na rozvoj moderátorských zručností

prihlásiť do 5.10.2021
               

Štúrov Zvolen

Krajské kolo súťaže detí a mládeže v rétorike

prihlásiť do 1.10.2021
               

Priestor

Scénografický divadelný workshop pre mladých a dospelých

prihlásiť do 12.9.2021

Rečnícke umenie od A po Z

2 tvorivé workshopy pre dospelých záujemcov o rétoriku.

prihlásiť do 30.6.2021
               

Na našu nótu

Tvorivé hudobné dielne pre detské a mládežnícke ľudové hudby Nitrianskeho samosprávneho kraja

prihlásiť do 30.7.2021

FAD 2021 workshopy

Počas festivalu FAD vám prinášame 3 divadelné workshopy s 3 vzácnymi lektormi

prihlásiť do 20.7.2021

New dance series

Pohybový workshop Debris Company

prihlásiť do 7.7.2021

FAD Festival Amatérského divadla 2022

Divadelný komunitný festival s medzinárodnou účasťou, 8. ročník

information in english

prihlásiť do 26.6.2021
               

EMOCIONÁLNA SLOBODA II., III

Divadelný workshop zameraný na formovanie profesionálnej emočnej sebaregulácie mladých divadelníkov

prihlásiť do 2.6.2021
               

Javiskový škriatok I. blok

DETSKÉ DIVADLO V NAŠOM REGIÓNE - prezentácia výstupov

prihlásiť do 2.6.2021
               

Javiskový škriatok III. blok

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE MIMO NÁŠHO REGIÓNU - zdieľanie skúseností a know-how s pozvanými aktérmi v detskom divadle

prihlásiť k 27.4. do 24.4.2021
                k 12.5. do 10.5.2021

Tvorivá dramatika

aktivity detskej dramatickej tvorivosti, ktoré môžte robiť s deťmi online, kým sa nemôžete stretávať

prihlásiť 23. 4. – 17. 5. 2021

Hviezdoslavov Kubín

67. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

prihlásiť do 31. 3. 2021

Cineama 2021

regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

prihlásiť do 19. 3. 2021

Region art 2021

regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby

prihlásiť do 18. 3. 2021

Amfo 2021

regionálna postupová súťaž a výstava  amatérskej fotografickej tvorby

prihlásiť do 5. 3. 2021

Čo vieš o hviezdách 2021

31. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

september - december 2020

Detské tvorivé dielne

tvorivé dielne pre organizované skupiny detí

prihlásiť do 12. 11. 2020

Hviezdoslavov Kubín - prípravné semináre

tvorivé semináre o umeleckom prednese určený všetkým študentom stredných a vysokých škôl

prihlásiť do 27. 10. 2020

Mladý moderátor

krajské kolo súťaže pre mladých ľudí vo veku od 15 – 25 rokov

prihlásiť do 22. 10. 2020

Tvorivá dramatika v praxi

vzdelávanie pre vedúcich detských divadelných súborov a kolektívov v oblasti tvorivej dramatiky

28. 9. a 5. 10. 2020

Rečnícke umenie

Hravé workshopy pre žiakov a študentov

prihlásiť do 16. 9. 2020

Čo ponúka proces?

Divadelná dielňa ako súčasť krajskej prehliadky Na Scénu

prihlásiť do 17. 9. 2020

Tradičná odevná kultúra Slovenska

prednáška o vývoji tradičného odevu jeho funkciách, symboloch, odeve na scéne, starostlivosti o odev

prihlásiť do 28. 9. 2020

Palička pre mažoretky

Tanečné dielne pre mažoretkové súbory

prihlásiť do 20. 9. 2020

Idú hrať

krajská postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení

prihlásiť do 1. 8. 2020

TANEČNÁ DIELŇA PRE MAŽORETKOVÉ SÚBORY

tanečný workshop

prihlásiť do 1. 8. 2020

Na našu nótu

jesenné vzdelávanie mladých muzikantov

prihlásiť do 23. 7. 2020

TVORIVÁ DRAMATIKA - Javiskový škriatok

divadelná dielňa pre dospelých a pedagógov materských škôl, pokračovanie projektu Javiskový škriatok

prihlásiť do 30. 7. 2020

FAD workshopy

workshopy pre účastníkov FAD 2020

prihlásiť do 5. 4. 2020

Čo sa stalo nové

regionálna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení 

prihlásiť do 3. 4. 2020

Na scénu

krajská postupová súťaž neprofesionálneho divadla dospelých

prihlásiť do 3. 4. 2020

Na scénu

krajská postupová súťaž neprofesionálneho divadla mladých

prihlásiť do 30. 3. 2020

Amfo

regionálne kolo postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

prihlásiť do 19. 3. 2020

Cineama

regionálny výber postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby

prihlásiť do 10. 3. 2020

Čo vieš o hviezdach Zlaté Moravce

30. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ okresu Z. Moravce

prihlásiť do 10. 3. 2020

Čo vieš o hviezdach Nitra

30. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ okresu Nitra

prihlásiť do 10. 3. 2020

Čo vieš o hviezdach Šaľa

30. ročník vedomostnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ okresu Šaľa

prihlásiť do 27. 2. 2020

FAD

festival amatérskeho divadla rôznych poetík a žánrov

prihlásiť do 24. 2. 2020

Tanečný kolotoč

regionálne a krajské kolo postupového festivalu moderného a módneho tanca

prihlásiť do 14. 2. 2020

Zvonky

regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí

prihlásiť do 24. 1. 2020

Javiskový škriatok

regionálna postupová súťaž a prehliadka v detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti

prihlásiť do 23. 1. 2020

Region art

regionálne kolo postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum
23. 5. 2019

K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ

spevácke tvorivé dielne pre deti z folklórnych súborov od 5 do 10 rokov
5. 5. 2019

ZAHRAJTE MI TÚTO

regionálna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru dospelých
29. 4. 2019

Štúrovo rečnenie

workshopy pre žiakov, študentov a pedagógov Nitrianskeho kraja

26.–28. 4. 2019

NA SCÉNU

krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitrianskeho kraja
15. 4. 2019

Štúrovo rečnenie

workshopy pre žiakov, študentov a pedagógov Nitrianskeho kraja

4. – 26. 4. 2019

AMFO

regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografickej tvorby

29. 3. 2019

Hviezdoslavov Kubín

postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy stredoškolskej mládeže a dospelých (IV. a V. kategória) Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

21. 3. 2019

CINEAMA

regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby

19. 3. 2019

Heličky

regionálna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov

11., 12. a 14. 3. 2019

Čo vieš o hviezdach?

okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže pre žiakov ZŠ, SŠ, 8-roč. a 5-roč. gymnázií Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce

11. 3. 2019

Tanečný kolotoč

regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnych tanečníkov

8. 3. 2019

Vesmír očami detí

XXXIV. ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ

8. 3. 2019

Vansovej Lomnička

krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien

14. – 28. 2. 2019

Region Art

regionálna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby

21. – 22. 2. 2019

Javiskový škriatok

regionálna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti

15. 2. 2019

K prameňom tradícií

vzdelávanie pre vedúcich detských folklórnych kolektívov

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

© 1953 - KOSNR.SK | DBART.SK