Zaujímavosti

Zborový spev v Nitre sa teší čoraz väčšej obľube...

„Hudbu treba precítiť. Až vtedy zistíme jej zmysel.“ - Tammy Dubin

Zborový spev bol odjakživa právom považovaný za výnimočný umelecký žáner, ktorý ľuďom prinášal nespútanú mozaiku nádherných tónov i jedinečnej harmónie, a tým sa i v súčasnosti  stáva neoddeliteľnou súčasťou moderného kultúrneho života. Krajské osvetové stredisko v Nitre sa snaží podporovať jeho rozvoj prostredníctvom inovatívnych vzdelávacích aktivít, ako aj realizáciou výnimočného podujatia, prehliadky súčasných neprofesionálnych speváckych zborov s názvom Festival Cantate.

Momentálne je odvšadiaľ veľmi intenzívne cítiť snahu o obrodu zborového spevu, snahu o jeho oživenie, nielen u nás v Nitre, ale aj v rámci Slovenska, pretože súčasný stav počtu spevákov a počtu zborov v tejto oblasti nie je príliš lichotivý. Preto je nesmierne dôležité snažiť sa o zlepšenie tejto situácie, posúvať sa i v tejto oblasti dopredu a zlepšiť pozíciu tohto výnimočného žánru v kultúrnom merítku. Snažíme sa preto priniesť ľuďom zborový spev ako fenomén, ktorý si opäť zamilujú. Fenomén, ktorý síce možno v posledných obdobiach zišiel z mysle ľudí, ale jeho posolstvo naďalej pretrváva v ich srdciach, keďže v našom blízkom okolí máme nespočetné množstvo výborných spevákov s úžasným potenciálom a entuziazmom. Sme nesmierne radi, že sa nám túto víziu darí z roka na rok čoraz viac napĺňať, a to aj vďaka atraktívnemu formátu zborového podujatia, akým je Festival Cantate.

Perspektívy rozvoja zborového spevu v budúcnosti možno vnímať v pozitívnych teplých farbách len za predpokladu, že budeme zachovávať všetky umelecké, duchovné a sociálne prvky, ktoré zborový spev v sebe ukrýva. Našim cieľom je pritom snažiť sa vniesť do tejto oblasti umenia aj edukačný rámec, aplikovaný na práci speváckych zborov z Nitry a okolia.

Počas dvojdňového podujatia sa speváckej verejnosti predstavuje niekoľko zborov i jednotlivcov, ktorí každoročne na festivale predvádzajú svoje spevácke umenie, v mnohých prípadoch zveľaďované niekoľko desaťročí ich existencie. Členmi zborov sú ľudia rôznych generácií, ktorých však spája láska k hudbe, spevu.

Víziou tohto jedinečného festivalu je šíriť ideu zborového spevu, získať nových, mladých spevákov i poslucháčov a priaznivcov zborového umenia. Zameriavame sa preto najmä na deti a mládež, motivujeme ich, pretože sú to práve oni, ktorí budú pokračovateľmi šírenia tohto atraktívneho žánru. Súčasná dramaturgia festivalu je zameraná  na zborový spev v nových netradičných formách, podstatou ktorých je moderný a inovatívny prístup odborníkov. Vytvárame priestor na prezentáciu speváckych zborov prostredníctvom nesúťažnej prehliadky a zároveň im ponúkame možnosť zlepšiť svoje spevácke výkony prostredníctvom workshopov. Speváci pod odborným dohľadom prostredníctvom speváckej techniky zdokonaľujú svoj hlas, učia sa interpretovať aj náročnejšie piesne v rámci tohto žánru.

Uvedomujeme si, že pokiaľ chceme zatraktívniť zborový spev medzi mladými ľuďmi, nesmie byť statický, akým bol kedysi. Je potrebné organizovať aktivity, ktoré sú momentálne „in“, ktoré sú zaujímavé nielen v oblasti spevu, ale možno i v oblasti pohybu. To je základom myšlienky vzdelávacích speváckych dielní Festivalu Cantate, keďže deti a mladí ľudia túžia po zážitkoch, po niečom, čo im z citového hľadiska ponúkne zaujímavú a modernú emóciu. Do budúcna plánujeme zvýšiť počet podobných podujatí a naďalej popularizovať súčasný zborový spev aj prostredníctvom nového, dnes vo svete veľmi populárneho trendu s názvom “body percussion”, kde sa spájajú veľmi pôsobivé pohybové prvky, lúskanie a tlieskanie s hudbou, a tým posúvať jeho hranice bližšie k moderným formám so zachovaním pôvodnej podstaty a hĺbky tradičného zborového umenia.

Mgr.art. MgA. Oľga Budinská, ArtD.- garant projektu Festival Cantate
Zmyslom zborového umenia je okrem spoznávania hudby a ovládania speváckej techniky aj zdieľanie rovnakej myšlienky a cieľa, ktoré sa pretavia v spoločnom vystúpení na koncerte, omši, či festivale. V dnešnom svete plnom ponúk rôznych aktivít, je práve spevácky zbor jednou z tých výnimočných činností, ktorá rozvíja osobnosť človeka na rôznych úrovniach. Predovšetkým ľudia, ktorí spievajú v zbore neustále pracujú s textom, pamäťou, hlasom a pohybom naraz v jednom čase. Táto činnosť prospešne pôsobí práve na rozvoj mozgu.  Sociálny aspekt  speváckeho zboru nájdeme v komunite, v ktorej sa ľudia spoznávajú, rešpektujú, konfrontujú, vymieňajú životné skúsenosti a častokrát si pomáhajú. Spevácky zbor je pre mnohých spevákov ako jedna veľká rodina, s ktorou zažívajú spoločné vystúpenia, zážitky aj oslavy.

Deti v speváckom zbore reálne tvoria hudbu a pracujú s hudobnou predstavivosťou. Akákoľvek práca s deťmi v oblasti zborového umenia sa cení a je veľkým prínosom pre kultúrnosť celého národa. Funkčnosť detských speváckych zborov na Slovensku nám buduje predpoklad dospelých speváckych zborov.

Ďalším ročníkom festivalu Cantate želám hlavne veľa speváckych zborov, ktoré chcú svoju hudbu zdieľať s ostatnými, entuziazmus  a  kreatívne nápady ako priblížiť zborové umenie verejnosti.

Mgr. Art. Veronika Veverková, odborná porotkyňa Festival Cantate
Ako dirigentka viacerých speváckych zborov, organizátorka hudobného festivalu a členka poradného zboru pre Zborový spev na Slovensku, musím vysoko zhodnotiť nielen skvelú a precíznu  organizáciu Festivalu Cantate, ale najmä veľký význam takéhoto typu podujatia zorganizovaného pre okolité spevácke zbory v Nitre. Dnes, keď je zborový spev "na ústupe" a zažívame snahy o jeho obrodenie, je viac než nevyhnutné aby sa spevácke zbory podporovali, stretávali, vzájomne obohacovali, odovzdávali si skúsenosti na spoločných projektoch, ktorých základom je láska k zborovej hudbe. Krajské osvetové stredisko v Nitre odviedlo skvelú prácu so skvelou myšlienkou - naďalej v budúcnosti vo festivale pokračovať, a preto môžme len dúfať, že sa mu to bude dariť a bude združovať čo najviac speváckych amatérskych zborov s ich rastúcimi kvalitami. 


 

 


          

hudba, spev, tanec

Navštívte nás

Fatranská 3, 949 01 Nitra
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 037 / 653 15 45
fax: +421 037 / 653 15 46